Jířa úspěšně obhájila

22.06.2015 12:38

Další bakalářský titul. Jiřina Pišlová úspěšně obhájila bakalářskou práci "Dynamika adheze bubliny v roztocích povrchově aktivních látek". Gratulujeme.

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235