kapitola v knize

25.03.2019 12:58

Publikovali jsme kapitolu v knize o surfaktantech: Effect of surfactants on-bubble-particle interactions. Intech Open: doi: 10.5772/intechopen.85436. 

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235