Seznam vypracovaných bakalářských, diplomových a doktorských prací

Disertační práce
2015  Ing. Zuzana Brabcová: Study of dynamics of a bubble while interacting with a solid particle.
2013  Ing. Martin Hubička: Studium mechanismu vzájemných interakcí bublin a pevných částic 
 
Diplomové práce
2018  Ing. Jakub Crha: Modelování pohybu kulovité bubliny v nehybné kapalině
2017  Ing. Kateřina Soušková: Dynamics of three-phase contact line expansion during the bubble adhesion onto the solid surface
2017  Ing. Jiřina Pišlová: Studium stoupavé rychlosti bublin ve vodných roztocích jednoduchých alkoholů
2017  Ing. Lucie Štiková: How do antifoam agents work?
2016  Ing. Helena Suchanová: Adheze bubliny na hydrofobní povrch v roztocích povrchově aktivních látek
2013  Ing. Michal Seifert: Studium adheze bubliny na horizontální rovinu 
2012  Ing. Jakub Hloužek: CFD model gas-lift reaktoru
2012  Ing. Nela Korbelíková: Experimentální studium smáčivosti hydrofobních povrchů vodnými roztoky alkoholů
2011  Ing. Tereza Váchová: Experimentální studium adheze bubliny na pevnou částici
2010  Ing. Lucie Dolejší: Porovnání mechanismu kolize při interakci pevné částice a bubliny s mobilním i imobilním povrchem
2010  Ing. Zuzana Brabcová: Studium tvaru přisedlé kapky metodou ADSA
2009  Ing. Lucie Vobecká: Studium interakcí bubliny s pevným povrchem
2009  Ing. Monika Coufalová: Studium mechanismu kolize při interakci stacionární kulové částice a izolované stoupající bubliny
2008  Ing. Kateřina Šmídová: Studium adhezní účinnosti při interakci bubliny a pevné částice
2006  Ing. Martin Hubička: Studium flotační kolizní účinnosti při interakci bubliny a částice
2003  Ing. David Horn:  Vliv velikosti částic a hydrodynamických podmínek na flotaci plastických hmot
2002  Ing. Karel Kořínek: Selektivní flotace polystyrenu
 
Bakalářské práce
2018  Bc. Nikola Králová: Charakterizace povrchu PET lahví z hlediska flotace metodou „bottle-to-bottle" 
2017  Bc. Yulia Kryvel: Chování bublin v systémech voda-alkohol 
2015  Bc. Jiřina Pišlová: Dynamika adheze bubliny v roztocích povrchově aktivních látek
2014  Bc. Kateřina Soušková: The effect of surfactant presence on the dynamics of the three phase line expansion
2014  Bc. Helena Suchanová: Vliv povrchově aktivních látek na proces adheze bubliny na silně hydrofobní povrch 
2010  Bc. Jakub Hloužek: Studium stoupavé rychlosti izolované bubliny
2009  Bc. Tereza Váchová: Studium smáčivosti povrchu plastů v roztocích flotačních činidel
2008  Bc. Milan Melmer: Studium účinnosti interakcí bublin a částic
2008  Bc. Lucie Dolejší: Studium rychlosti izolované bubliny před interakcí s pevnou částicí
2008  Bc. Zuzana Brabcová: Obrazová analýza velikosti částic vznikajících při drcení PET lahví
2007  Bc. Lucie Vobecká: Měření povrchového napětí roztoků flotačních činidel
2007  Bc. Monika Coufalová: Stanovení kolizních úhlů při interakci bubliny a pevné částice

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235