Vybavení laboratoře (místnost BS 66)

1/ vysokorychlostní kamera Photron SA1.1 (5400 fps při 1024 x 1024 px) a rychloběžná kamera Redlake Motion Pro (500 fps při rozlišení 1024x1024) s objektivy Navitar.
 

Video ke stažení: V sycených limonádách se uvolňuje CO2, bublinky stoupají k hladině a tam praskují. Doma to lze pozorovat v protisvětlenebo tady zpomaleně: prasknuti_bubliny_na_hladine_2.mp4 (355068)

 
2/ generátor bublin - umožňuje tvorbu jedné bubliny s průměrem do 1 mm. Postavila nám jej firma Optax.
 
 
3/ on-line měření smáčecích úhlů (detail i celá kapka) na rovném nebo nakloněném povrchu. Aparatura umožňuje i dynamické měření smáčecích úhlů.
 
4/ měření povrchového napětí kapalin - Lauda tensiometr (prstencová metoda)
 
5/ flotace plastů i minerálních látek: laboratorní flotátor s volitelným průtokem vzduchu i mícháním, poloprůmyslový flotátor typu Denver
6/ NIS-Elements: sofware pro obrazovou analýzu dat
 
 
 

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235