článek Minerals

02.12.2019 09:29

Vyšel nám článek o bublinách v systému voda-propanol-SDS
doi:10.3390/min9120743

Basařová P., Kryvel Y., Crha J.: Bubble Rise Velocity and Surface Mobility in Aqueous Solutions of Sodium Dodecyl Sulphate and n-Propanol, Minerals 2019, 9, 743.

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235