Projekty

Probíhající projekty

grant GA ČR 19-09518S vedený doc. Růžičkou z UCHP AV ČR (Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustavách)

spolupráce s průmyslem: EMS-Patwag (Brankovice), konzultace k výrobnímu procesu

Erasmus+   (spolupráce s polskými kolegy prof. Malysou, dr. Zawalou a dr. Krzanem (Jerzy Haber Institut v Krakově)

Minulé projekty

Vliv povrchově aktivních látek látek na interakce bublin a částic (podpora MŠMT - projekt LD13025, 2013-2016)

Effect of surfactants on bubble-particle interactions (v rámci COST Action MP1106: Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications; 2013-2016)

Vliv povrchově aktivních látek na proudění ve vícefázových systémech (podpora GA ČR, 2011-2013, hlavní řešitel Ing. Jiří Vejražka ÚCHP AV ČR)

Hydrodynamické interakce bublin a částic ve flotačním pocesu (podpora GA ČR, 2005-2007, hlavní řešitel doc. Václav Machoň VŠCHT)

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235